Oikeustiede:sopimus

  Tieteen termipankista

  sopimus

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  sopimus
  Määritelmä kahden tai useamman toisiaan edellyttävän tahdonilmaisun yhdistelmä
  Selite

  Sopimus on keskeinen siviilioikeudellinen käsite. Sopimus synnyttää velvoitteita osapuolten välille. Kun se on kahden tahdonilmaisun sulautuma, on sopimuksen määrittelyn ja sopimuskäsityksen mukaan olennaista, miten oikeustoimi ymmärretään. Oikeustoimena pidetään tahdonilmaisua, jolla perustetaan, muutetaan tai kumotaan oikeuksia ja velvollisuuksia. Sopimuksen syntymisen perustilanne on se, että tehtyyn tarjoukseen saadaan hyväksyvä vastaus. Sopimus voi kuitenkin syntyä myös muilla tavoin. Sopimus on tärkein oikeudellinen konstruktio, kun yksityiset toimijat haluavat yhteistuumin muuttaa keskinäisiä oikeussuhteitaan.

  Mahdollisuus sopimuksen tekemiseen perustuu sopimusvapauteen, jonka ulottuvuuksina on pidetty päätäntävapautta (valta tehdä sopimuksia ja kieltäytyä niitä tekemästä), valintavapautta (valta valita sopimuskumppani), sisältövapaus (valta määrätä sopimuksen ehdoista), muotovapaus ja purkamisvapaus. Sopimusvapautta on kuitenkin rajoitettu pakottavalla lainsäädännöllä. Niinpä tietyssä asemassa oleva yritys ei voi vapaasti valita asiakkaitaan, vaan valintavapauden asemesta vallitseekin sopimuspakko.

  Sopimuksia voidaan ryhmitellä monin tavoin: liikesopimukset – kuluttajasopimukset, muotovapaat ja määrämuotoiset sopimukset, kestosopimukset ja kertasopimukset, yksipuolisesti ja molemminpuolisesti velvoittavat sopimukset, yksilölliset sopimukset ja vakiosopimukset, yksityisoikeudelliset sopimukset ja hallintosopimukset jne. Sopimusten kirjo on nykyisin hyvin laaja. Pääosa sopimuksista on lailla sääntelemättömiä.

  Sopimuskäsitteen taustana vallitsevat sopimusoikeuden yleiset opit, jotka ovat jatkuvasti hitaan muutosprosessin kohteena. Edelleen voidaan puhua sopimusmalleista kuten tahto- ja luottamusteoriaan perustuvasta sopimusmallista sekä yhteisölliseen käytäntöön perustuvasta sopimusmallista. Sopimusmallista voidaan puhua myös toisessa yhteydessä: tiettyä käyttöä varten on rakennettu mallisopimuksia.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Heikki Halila

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.7.2024: Oikeustiede:sopimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:sopimus.)