Oikeustiede:sopimusoikeus

From Tieteen termipankki

sopimusoikeus

sopimusoikeus
Definition Sopimusoikeudella tarkoitetaan sopimuksia käsittelevää oikeuden alaa. Se on osa velvoiteoikeutta ja kuuluu siten varallisuusoikeuteen. Sopimusoikeuteen sisältyvät säännöt sopimuksen tekemisestä, sopimuksen sitovuudesta, sen päättymisestä eri tavoin ja sen rikkomisen seurauksista. Sopimusoikeudellista korvausvastuuta käsitellään usein sopimusoikeudessa, mutta se voidaan ottaa esille myös vahingonkorvausoikeudessa.
Explanation

Sopimusoikeus jakaantuu kahteen osaan. Yleinen sopimusoikeus sisältää sopimuksissa yleensä noudatettavat periaatteet ja normit. Moni asia olisi yleisten periaatteiden varassa. Erityisessä sopimusoikeudessa puolestaan selvitetään kunkin sopimustyypin omat, juuri sitä koskevat säännöt. Erityinen sopimusoikeus jakaantuukin sopimustyypeittäin osiin. Joitakin sopimustyypeistä on säännelty lailla, suurta osaa ei. Sääntelykin on usein puutteellista. Yleisillä sopimusoikeudellisilla periaatteilla on käytännössä suuri merkitys.

Sopimuksia tehdään muutoinkin kuin erityisellä sopimusoikeuden alueella. Sopimusoikeuden merkitys ulottuu muillakin oikeuden aloilla tehtäviin sopimuksiin. Esimerkiksi hallinto-oikeudessa, kauppaoikeudessa, työoikeudessa sekä perhe- ja perintöoikeudessa on omia sopimustyyppejään. Niiden sääntely ei ole täydellistä, joten aukkopaikkojen oma merkityksensä on yleisillä sopimusoikeudellisilla periaatteilla.

Suomen sopimusoikeudellisten sääntöjen yhteydessä on huomattava myös Suomen EU-jäsenyys. Siitä seuraa se, että EU:n antama asetus on suoraan Suomessa noudatettavaa oikeutta. Direktiivi tulee osaksi Suomen oikeutta, kun se on pantu täytäntöön säätämällä sitä koskeva laki. Valtio ei voi kuitenkaan omaksi edukseen jättää direktiiviä täytäntöön panematta. EU-oikeuden merkitystä on selvitetty eurooppaoikeutta koskevassa osuudessa.
Additional Information
Kirjoittaja: Ari Saarnilehto

Related Concepts

Sources

EIF-I, Halila&Hemmo2008, HemmoM2003b, HemmoM2003, PöyhönenJ1988, PöyhönenJ2003, Saarnilehto&al2012, TaxellLE1992, TelarantaKA1990, WilhelmssonT1987, WilhelmssonT1991, WilhelmssonT2008

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.1.2023: Oikeustiede:sopimusoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:sopimusoikeus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →