Oikeustiede:huoneenvuokra

  Tieteen termipankista

  huoneenvuokra

  huoneenvuokra
  Määritelmä Huoneenvuokra on vuokra, jossa sopimukseen perustuva käyttöoikeus kohdistuu rakennukseen tai sen osaan. Kohteesta käytetään nimitystä huoneisto. Huoneenvuokra on asunnonvuokraa tai liikehuoneiston vuokraa.
  Selite

  Huoneenvuokra on yleisnimi rakennuksen tai sen osan vuokralle. Rakennuksia ja niissä olevia tiloja käytetään moniin tarkoituksiin. Ne voidaan hankkia käyttöön hankkimalla omistusoikeus tiloihin tai vuokraamalla taikka muutoin sopimalla tilat käyttöön. Vuokrasopimusta tehtäessä erittäin merkittävä seikka on yleensä tilojen tuleva käyttötarkoitus. Sovellettava laki määräytyy kohteen käyttötarkoituksen mukaan.

  Rakennus voidaan vuokrata myös niin, että sen alla ja ympärillä oleva maa-alue vuokrataan samalla. Omakotitalon tai teollisuusalueen vuokrassa on usein kyse sekä rakennusten että maa-alueen vuokrasta. Valinta huoneenvuokran ja maanvuokran välillä määräytyy sen mukaan, mikä on maa-alueen itsenäinen merkitys vuokralaiselle. Kyse on maanvuokrasta, jos maa-alueen merkitys on suurempi kuin rakennusten.

  Huoneenvuokraan voidaan sisällyttää käyttöoikeuden lisäksi etuuksia, jotka välittömästi liittyvät huoneiston käyttämiseen ja vaikuttavat siihen. Esimerkkinä voidaan mainita oikeus käyttää puhelinta, atk-laitetta, kopiokonetta, skanneria, kylmähuonetta, varastoa, toimisto- ja siivouspalvelut, lämmitys, sähkö ja huoneistoon tuleva vesi. Joskus voi kuitenkin käydä, että tällaisesta lisäedusta sopimista pidetään omana sopimuksenaan. Ratkaisussa KKO 1978 II 20 korkein oikeus katsoi, etteivät huonepuhelimen käyttöoikeus ja siivouspalvelut sisältyneet vuokrasopimukseen.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ari Saarnilehto

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  EIF-I, SaarnilehtoA2006

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.2.2024: Oikeustiede:huoneenvuokra. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:huoneenvuokra.)