Oikeustiede:alivuokra

  Tieteen termipankista

  alivuokra

  alivuokra
  Määritelmä

  Alivuokra tarkoittaa vuokraa, jossa vuokralainen luovuttaa vastiketta vastaan osan vuokraamastaan huoneistosta toisen käyttöön. Vuokralaisen hallitsee itse edelleen loppuosaa huoneistosta. Käyttöoikeuden luovutusta pidetään huoneenvuokrassa alivuokrana myös silloin, kun muu kuin vuokralainen luovuttaa omassa käytössään olevasta huoneistosta osan vastiketta vastaan toisen käytettäväksi. Jos vuokralainen luovuttaa koko huoneiston toisen käyttöön, kyse ei ole alivuokrasta, vaan edelleenvuokrasta tai jälleenvuokrasta.

  Alivuokrasopimuksen osapuolet ovat alivuokranantaja ja alivuokralainen.
  Selite

  Alivuokrasopimuksen tekemisellä syntyy sopimusketju, jossa on mukana päävuokranantajan ja päävuokralaisen välinen päävuokrasopimus ja päävuokralaisen eli alivuokranantajan ja alivuokralaisen välinen alivuokrasopimus. Ketju aiheuttaa tarvetta alivuokraa koskeviin omiin säännöksiin. Sama vaikutus on sillä, että alivuokranantaja asuu samassa tilassa alivuokralaisen kanssa, koska silloin sopijapuolten kanssakäyminen on erittäin läheistä. Tämän vuoksi alivuokraa koskevia sääntöjä sovelletaan asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 82 §:n nojalla myös kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä omakotitalossa olevan koko huoneiston vuokrasopimukseen, kun omakotitalon omistaja tai muu koko talon haltija asuu toisessa huoneistossa.

  Alivuokra on sisältönsä puolesta tavallinen vuokrasuhde. Sitä on kuitenkin säännelty erikseen sekä asuinhuoneiston että liikehuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa ja maanvuokralaissa. Jos alivuokrasta ei ole omaa säännöstä, siihen sovelletaan lain säännöksiä sellaisenaan. Lähtökohta vuokrassa on, että vuokralainen ei saa luovuttaa edelleen saamaansa käyttöoikeutta. Mainituissa laeissa se on sallittu rajoitetusti.

  Koska alivuokrassa on kyse samanlaisesta käyttöoikeudesta kuin vuokrassa, sen yhteydessä on perusteltua käyttää termejä alivuokrasopimus ja alivuokrasuhde.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ari Saarnilehto

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  EIF-I, Kanerva&Kuhanen2011, Kanerva&Kuhanen2013, KartioL1983, SaarnilehtoA2006, WirilanderJ1993

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Oikeustiede:alivuokra. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:alivuokra.)