Oikeustiede:perusoikeussuojajärjestelmä

  Tieteen termipankista

  perusoikeussuojajärjestelmä

  perusoikeussuojajärjestelmä
  Määritelmä ne julkiset järjestelyt, joilla kussakin oikeusjärjestyksessä (maassa) pyritään huolehtimaan perusoikeuksille tarkoitetun erityisen turvan toteutumisesta
  Selite

  Perusoikeuksilla tarkoitetaan yleensä maan valtiosäännössä (perustuslaissa) yksilölle turvattuja merkittäviä oikeuksia. Ihmisoikeuksilla taas yleensä tarkoitetaan kansainvälisissä sopimuksissa yksilöille sopimusvaltioissa turvattuja merkittäviä oikeuksia. Vaikka perusoikeudet ja ihmisoikeudet suuressa määrin koskevat sisällöllisesti samoja oikeuksia, on niiden normipohja siis erilainen.

  Perustuslaissa suojattuja oikeuksia suojataan myös alemmantasoisin normein. Yleensä perusoikeuksien suojalla tarkoitetaan kuitenkin vain niitä suojan ominaisuuksia tai järjestelyjä, jotka johtuvat siitä, että oikeus on vahvistettu perustuslaissa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Mikael Hidén

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 30.11.2023: Oikeustiede:perusoikeussuojajärjestelmä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:perusoikeussuojajärjestelmä.)