Oikeustiede:conseil constitutionnel

  From Tieteen termipankki

  valtiosääntöneuvosto (Ranska) | Conseil constitutionnel

  valtiosääntöneuvosto (Ranska) (luo nimityssivu)
  Conseil constitutionnel (luo nimityssivu)
  Definition Ranskan valtiosääntöneuvosto (suom.) on lakien valtiosäännönmukaisuutta valvova toimielin, joka toisaalta antaa lausunnon parlamentin hyväksymän lain valtiosäännönmukaisuudesta ennen lain promulgointia ja voimaantuloa, mutta voi nyttemmin myös antaa tällaisia kannanottoja tuomioistuinten pyynnöstä vielä lain voimassaolokaudellakin.
  Explanation

  Ranskalaisessa valtiosääntöperinteessä korostetaan kansansuvereniteettiperiaatteen merkitystä ja kansanedustuslaitoksen asemaa ylimpänä valtioelimenä päätelmin, ettei parlamentin päätöksiä voi riitauttaa kansallisten tuomioistuinten päätöksin. Ranskassa siis alkujaan torjuttiin lakien perustuslainmukaisuuden valvonta jälkikäteisesti, lain voimassaolokaudella, tuomioistuinten päätöksin.

  Vuoden 2008 valtiosääntöuudistuksessa (artikla 60-1) Ranskan ylimmät tuomioistuimet saivat toimivallan saattaa tiettyyn konkreettiseen oikeusjuttuun sovellettavan lakitason säännöksen valtiosäännönmukaisuuden arvioinnin Conceil constitutionnellin arvioitavaksi ns. ennakollisena kysymyksenä (question prioritaire de constitutionnalité), mikäli säännöksen valtiosäännönmukaisuus on oikeudenkäynnissä kiistetty. Alemmat yleiset- ja hallintotuomioistuimet voivat siirtää oikeudenkäynnissä esitetyn valtiosäännönvastaisuusväitteen toimialansa ylimmän asteen arvioitavaksi. Ne puolestaan arvioivat, täyttyvätkö erinäiset prosessuaaliset edellytykset tällaisen asian käsittelylle valtiosääntöneuvostossa (ns. orgaaninen laki no. 2009-1523/10/12.2009), ja myönteisessä tapauksessa siirtävät asian sen ratkaistavaksi. Kysymyksessä on ensisijassa artiklan 61.1:n sanamuodon mukaan perusoikeuksien noudattamisen valvonta mukaan lukien Ranskan ihmisoikeuksien julistus vuodelta 1789.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.9.2023: Oikeustiede:conseil constitutionnel. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:conseil constitutionnel.)