Oikeustiede:Bundesverfassungsgericht

  From Tieteen termipankki

  Bundesverfassungsgericht

  Bundesverfassungsgericht (luo nimityssivu)
  Definition Saksan Liittotasavallan perustuslaissa asetettu hyvin vaikutusvaltainen valtiosääntötuomioistuin
  Explanation

  Lainsäädäntöön ja etenkin liittovaltioissa hallinnon kokonaisrakenteen liittyvien toimivaltasuhteiden valtiosäännönmukaisuutta valvotaan pääsääntöisesti joko perustuslain säännöksin asetettujen tai valtiosääntökonventioihin perustuvien toimivaltuuksien pohjalta toimivien riippumattomien tuomioistuinten päätöksin. Ne valvovat myös perustuslakiin kirjattujen perusoikeuksien ylläpitämistä lainsäädännössä.

  Saksan Liittotasavallan perustuslain (artikla 100) nojalla Liittotasavallan valtiosääntötuomioistuin arvioi muista tuomioistuimista tulleiden hakemusten pohjalta voimassa olevien säädösten perustuslainmukaisuutta ja soveltuvuutta liittovaltion ja osavaltioiden toimivaltajakojärjestelmään (vert. abstrakti normikontrolli). Sen toimivaltaan kuuluu myös Saksan kansanedustuslaitosten lainsäädäntöpäätöksenteon perustuslainmukaisuuden valvonta (artikla 93).

  Myös yksityishenkilöillä on mahdollisuus saattaa lain perustuslainmukaisuuden arviointi perusoikeusliitännäisessä asiassa (artikla 93.4a) valtiosääntötuomioistuimen ratkaistavaksi (Verfassungsbeschwerde).

  Valtiosääntötuomioistuin jakaantuu kahteen jaokseen, joissa kummassakin on kahdeksan tuomaria. Neljä kummankin jaoksen tuomareista valitaan liittopäivien (Bundestag) ja neljä liittoneuvoston (Bundesrat) päätöksin.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.9.2023: Oikeustiede:Bundesverfassungsgericht. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Bundesverfassungsgericht.)

  Property "Käsite" (as page type) with input value "Oikeustiede:" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.