Oikeustiede:budjettisäädökset

  From Tieteen termipankki

  budjettisäädökset

  budjettisäädökset
  Definition ilmaisun laajassa merkityksessä valtion talousarvion toteutukseen liittyvät laki- ja asetustasoiset säädökset (mm. talousarviolaki ja talousarvioasetus) sekä suppeassa merkityksessä ns. budjettilait, joilla on välitön vaikutus valtion vuotuisen talousarvion tulo- tai menopuoleen (mm. muutokset verolakeihin ja valtion menoja lisäävät mm. sosiaalialan lainsäädännön muutokset)
  Explanation

  Eduskunnan valtiontalousvalta säädetään yksityiskohtaisesti perustuslain 7 luvussa (valtiontalous). Säännökset sisältävät runsaasti lakivarauksia ja -viittauksia. Merkittävä osa eduskunnan valtiontaloudellista valtaa on delegoitu lain ja asetuksen tasoon finanssihallinto-oikeuteen.

  Valtiosääntöoikeudellisesti ja valtioelinten tehtäväjaon (valtiovallan kolmijako-oppi) kannalta keskeinen osa budjettisäädöksistä on vuosittain annettavat em. budjettilait. Koska valtion talousarvio ei ole laki, sillä ei ole sitä oikeusvaikutusta ("lainvoimaa"), jota perustuslaki edellyttää mm. veroista ja valtiolle kannettavien maksujen perusteista sekä ihmisten oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista (mm. pääosa sosiaaliturvaa) säädettäessä. Tämän seurauksena valtion talousarvioesityksen yhteydessä eduskunnan käsiteltäväksi annetaan vuosittain esitykset budjettilaeiksi. Ne käsitellään tiiviissä yhteydessä talousarvioesitykseen välittömästi valtion tuloihin ja menoihin vaikuttavina säädöksinä, joiden huomioon ottaminen valtion talousarviossa on välttämätöntä.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.9.2023: Oikeustiede:budjettisäädökset. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:budjettisäädökset.)