Oikeustiede:budjettisäädökset

From Tieteen termipankki

budjettisäädökset

budjettisäädökset
Definition ilmaisun laajassa merkityksessä valtion talousarvion toteutukseen liittyvät laki- ja asetustasoiset säädökset (mm. talousarviolaki ja talousarvioasetus) sekä suppeassa merkityksessä ns. budjettilait, joilla on välitön vaikutus valtion vuotuisen talousarvion tulo- tai menopuoleen (mm. muutokset verolakeihin ja valtion menoja lisäävät mm. sosiaalialan lainsäädännön muutokset)
Explanation

Eduskunnan valtiontalousvalta säädetään yksityiskohtaisesti perustuslain 7 luvussa (valtiontalous). Säännökset sisältävät runsaasti lakivarauksia ja -viittauksia. Merkittävä osa eduskunnan valtiontaloudellista valtaa on delegoitu lain ja asetuksen tasoon finanssihallinto-oikeuteen.

Valtiosääntöoikeudellisesti ja valtioelinten tehtäväjaon (valtiovallan kolmijako-oppi) kannalta keskeinen osa budjettisäädöksistä on vuosittain annettavat em. budjettilait. Koska valtion talousarvio ei ole laki, sillä ei ole sitä oikeusvaikutusta ("lainvoimaa"), jota perustuslaki edellyttää mm. veroista ja valtiolle kannettavien maksujen perusteista sekä ihmisten oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista (mm. pääosa sosiaaliturvaa) säädettäessä. Tämän seurauksena valtion talousarvioesityksen yhteydessä eduskunnan käsiteltäväksi annetaan vuosittain esitykset budjettilaeiksi. Ne käsitellään tiiviissä yhteydessä talousarvioesitykseen välittömästi valtion tuloihin ja menoihin vaikuttavina säädöksinä, joiden huomioon ottaminen valtion talousarviossa on välttämätöntä.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.1.2023: Oikeustiede:budjettisäädökset. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:budjettisäädökset.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg