Oikeustiede:verolain minimisisältö

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

verolain minimisisältö

verolain minimisisältö
Definition verosta säädetään lailla, jossa on säännökset verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta (ks. PeL 81 §). Jos näistä edellytyksistä poiketaan, lakiesitys on käsiteltävä perustuslainsäätämisjärjestyksessä
Explanation Laista tulee yksiselitteisesti ilmetä verovelvollisuuden piiri. Lain säännösten tulee olla tarkkoja myös siten, että lakia soveltavien viranomaisten harkinta veroa määrättäessä on sidottua harkintaa. Verolla tarkoitetaan valtionveroa. Perustuslain 121.3 §:n mukaan kunnilla on verotusoikeus. Myös kunnallista veroa koskevalle lainsäädännölle on asetettava samantapaiset sisällölliset vaatimukset kuin valtion verolainsäädännölle Aikaisemmin verolakien säätäminen edellytti kvalifioitua lainsäätämisjärjestystä. Tällöin ehdotus uudesta tai lisätystä verosta, joka oli tarkoitettu kannettavaksi yhtä vuotta pitemmältä ajalta, katsottiin rauenneeksi, jollei sitä kolmannessa käsittelyssä kannattanut kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Tämä merkitsi sitä, että yksivuotinen tai sitä lyhyemmäksi ajaksi säädetty verolaki voitiin säätää yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Verolait voidaan säätää yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, kuten muutkin tavalliset lait.
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Myrsky

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 1.4.2020: Oikeustiede:verolain minimisisältö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:verolain minimisisältö.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg