Oikeustiede:talousarvion rautainen perusosa

  From Tieteen termipankki

  talousarvion rautainen perusosa

  talousarvion rautainen perusosa
  Definition ne valtion talousarvion menokohdat, jotka valtion talousarvioon l. budjettiin on välttämättä otettava menojen perustuessa valtiota sitovaan oikeudelliseen velvoitteeseen kuten ns. menolakiin, muihin menoja tuottaviin säädöksiin ja valtion tekemiin sopimuksiin
  Explanation Valtion talousarvio ei ole oikeudelliselta luonteeltaan lakiin tai asetukseen rinnasteinen säädös. Se ei niin ollen voi syrjäyttää valtiota ja viranomaisia sitovia oikeudellisia velvoitteita lainsäädännössä eikä valtion yksityisten tahojen kanssa tekemiä sopimuksia.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.9.2023: Oikeustiede:talousarvion rautainen perusosa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:talousarvion rautainen perusosa.)