Oikeustiede:aukkoteoria

From Tieteen termipankki

aukkoteoria

aukkoteoria
Definition säännöt, jotka koskevat poikkeuslain muutoksia ja kumoamista "aukon" merkitessä sitä, että perustuslaista säädettyä poikkeusta ei voida merkittävästi laajentaa lakimuutoksella tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä
Explanation

Rajatun poikkeuksen perustuslaista säätävä laki luokitellaan tavalliseksi laiksi. Poikkeuslaki - joka yleensä säädetään määräaikaiseksi - voidaan aina kumota tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Voimassaolon jatkaminen uudella lailla sekä perustuslakiin jo tehdyn poikkeuksen (käytännössä perustuslakimuutoksen) merkittävä laajentaminen edellyttää perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämistä. Sen sijaan vähäiset poikkeuksen laajennukset voidaan säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Vuoden 2000 perustuslain kaudella poikkeuslakien käyttämistä on vältetty ja tällaisia lakeja on säädetty vain muutamia (ns. "poikkeuslakien välttämisen periaate"). Tämän seurauksena aukkoteorian merkitys on olennaisesti vähentynyt. Sitä on kuitenkin käytetty, mm. saatettaessa vuoden 2012 valtiopäivillä voimaan sopimus talousunionin vahvistamisesta (PeVL 37/2012 ja HE 155/2012). Tuolloin katsottiin, että alkujaan tehdyt poikkeukset eduskunnan budjettivaltaan vakaus- ja kasvosopimuksessa eivät muutoksen yhteydessä sisältäneen merkittäviä lisärajoituksia eduskunnan valtiontaloudelliseen päätösvaltaan. Sopimusjärjestelyn voimaansaattamislaki voitiin käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, joskin perustuslakivaliokunta noteerasi eduskunnan budjettivallan lisäheikennyksen.

Aukkoteoriaa sovelletaan pääasiassa eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnoissa.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related Concepts

Sources

JyränkiA2003, SaraviitaI2012

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.3.2023: Oikeustiede:aukkoteoria. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:aukkoteoria.)

SLYpalkki.jpg