Oikeustiede:alueellinen valtamonopoli

From Tieteen termipankki

alueellinen valtamonopoli

alueellinen valtamonopoli
Definition tavanomaiseen kansainväliseen oikeuteen kuuluva käsite, jonka sisältönä on varata suvereenille l. täysivaltaiselle valtiolle yksinoikeus julkisen vallan käyttämiseen alueellaan sekä myös oikeus viime kädessä asevoimaan tukeutuen turvata alueen loukkaamattomuus.
Explanation

Perustuslain 1 §:n mukaan Suomi on täysivaltainen eli kansainvälisen oikeuden termein suvereeni valtio. Suvereniteettikäsite on tapana jakaa sisäiseen ja ulkoiseen valtiosuvereniteettiin. Termi ulkoinen suvereniteetti viittaa niihin kansainvälisoikeudellisiin sääntöihin, jotka liittyvät valtion asemaan valtioyhteisössä eli suhteissa muihin valtioihin ja niiden perustamiin kansainvälisiin järjestöihin.

Sisäinen valtiosuvereenisuus viittaa valtion yksinoikeuteen, eräänlaiseen monopoliin julkisen vallan käyttämisessä valtion omien toimielinten, kuten ylimpien valtioelinten viranomaistoimenpitein ja -päätöksin valtion rajojen määrittämällä alueella.

Valtio voi rajoittaa sisäistä suvereniteettiaan esimerkiksi valtiosopimuksin l. kansainvälisin velvoittein, joilla vieraan valtion tai kansainvälisen järjestön toimielimille tai virkamiehille annetaan viranomaistoimivaltuuksia valtion alueella.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 12.8.2022: Oikeustiede:alueellinen valtamonopoli. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:alueellinen valtamonopoli.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg