Oikeustiede:alueellinen valtamonopoli

  Tieteen termipankista

  alueellinen valtamonopoli

  alueellinen valtamonopoli
  Määritelmä tavanomaiseen kansainväliseen oikeuteen kuuluva käsite, jonka sisältönä on varata suvereenille l. täysivaltaiselle valtiolle yksinoikeus julkisen vallan käyttämiseen alueellaan sekä myös oikeus viime kädessä asevoimaan tukeutuen turvata alueen loukkaamattomuus.
  Selite

  Perustuslain 1 §:n mukaan Suomi on täysivaltainen eli kansainvälisen oikeuden termein suvereeni valtio. Suvereniteettikäsite on tapana jakaa sisäiseen ja ulkoiseen valtiosuvereniteettiin. Termi ulkoinen suvereniteetti viittaa niihin kansainvälisoikeudellisiin sääntöihin, jotka liittyvät valtion asemaan valtioyhteisössä eli suhteissa muihin valtioihin ja niiden perustamiin kansainvälisiin järjestöihin.

  Sisäinen valtiosuvereenisuus viittaa valtion yksinoikeuteen, eräänlaiseen monopoliin julkisen vallan käyttämisessä valtion omien toimielinten, kuten ylimpien valtioelinten viranomaistoimenpitein ja -päätöksin valtion rajojen määrittämällä alueella.

  Valtio voi rajoittaa sisäistä suvereniteettiaan esimerkiksi valtiosopimuksin l. kansainvälisin velvoittein, joilla vieraan valtion tai kansainvälisen järjestön toimielimille tai virkamiehille annetaan viranomaistoimivaltuuksia valtion alueella.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 20.5.2024: Oikeustiede:alueellinen valtamonopoli. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:alueellinen valtamonopoli.)