Oikeustiede:virkamieshallintoperiaate

From Tieteen termipankki

virkamieshallintoperiaate

virkamieshallintoperiaate
Definition yksityisten ihmisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin vaikuttavaa toimivaltaa ja julkisia hallintotehtäviä voidaan pääsääntöisesti antaa vain viranomaisille ja virkamiehille
Explanation

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on lähtenyt siitä, ettei virkamieshallintoperiaate merkitse kieltoa antaa julkista valtaa ja julkisia tehtäviä rajoitetusti muille kuin viranomaisille, kuten valtion liikelaitoksille ja yksityisoikeudellisille yhteisöille. Tällöin edellytetään, että tehtävien hoitamisesta ja siinä noudatettavasta menettelystä annetaan riittävän yksityiskohtaiset säännökset, että oikeusturvanäkökohdat otetaan huomioon ja että julkisia tehtäviä hoitavat henkilöt kuuluvat rikosoikeudellisen virkavastuun piiriin.

Muulle kuin viranomaiselle on voitu antaa oikeus voimakeinojen käyttöön vain silloin, kun kysymys on ollut konkreettisen virkatehtävän yhteydessä esille tulevasta ja siten viranomaisen tilapäisluonteisesta tarpeesta saada ulkopuolista apua (PeVL 1, 7 ja 15/1994, 47/1996 ja niitä joustavampaa asennetta heijastava 44/1998).
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 30.9.2022: Oikeustiede:virkamieshallintoperiaate. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:virkamieshallintoperiaate.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg