Oikeustiede:virkamieshallintoperiaate

  From Tieteen termipankki

  virkamieshallintoperiaate

  virkamieshallintoperiaate
  Definition yksityisten ihmisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin vaikuttavaa toimivaltaa ja julkisia hallintotehtäviä voidaan pääsääntöisesti antaa vain viranomaisille ja virkamiehille
  Explanation

  Eduskunnan perustuslakivaliokunta on lähtenyt siitä, ettei virkamieshallintoperiaate merkitse kieltoa antaa julkista valtaa ja julkisia tehtäviä rajoitetusti muille kuin viranomaisille, kuten valtion liikelaitoksille ja yksityisoikeudellisille yhteisöille. Tällöin edellytetään, että tehtävien hoitamisesta ja siinä noudatettavasta menettelystä annetaan riittävän yksityiskohtaiset säännökset, että oikeusturvanäkökohdat otetaan huomioon ja että julkisia tehtäviä hoitavat henkilöt kuuluvat rikosoikeudellisen virkavastuun piiriin.

  Muulle kuin viranomaiselle on voitu antaa oikeus voimakeinojen käyttöön vain silloin, kun kysymys on ollut konkreettisen virkatehtävän yhteydessä esille tulevasta ja siten viranomaisen tilapäisluonteisesta tarpeesta saada ulkopuolista apua (PeVL 1, 7 ja 15/1994, 47/1996 ja niitä joustavampaa asennetta heijastava 44/1998).
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.9.2023: Oikeustiede:virkamieshallintoperiaate. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:virkamieshallintoperiaate.)