Oikeustiede:ylikansallinen toimivalta

  Tieteen termipankista

  ylikansallinen toimivalta

  ylikansallinen toimivalta
  ylikansallinen kompetenssi
  Määritelmä kansainväliselle järjestölle kuuluva valta tehdä jäseniään sitovia päätöksiä
  Selite

  Kansainvälisen järjestön toimivalta määrää ne toimet, joihin järjestö voi ryhtyä kansainvälisen ja kansallisen oikeuskelpoisuutensa rajoissa. Mikäli järjestön peruskirjassa ei ole määräyksiä sen sopimuksentekovaltuuksista, valtuudet määräytyvät järjestön tehtävien mukaan. Kansainvälisten järjestöjen implisiittinen toimivalta on vakiintunut valtiokäytännössä perussopimusten tulkinnan kautta.

  Useimpien järjestöjen jäsenet eivät ole halunneet antaa järjestölle ylikansallista toimivaltaa. Mikäli enemmistöpäätökset ovat mahdollisia, ne ovat yleensä luonteeltaan suosituksia. Tämä koskee esimerkiksi YK:n yleiskokouksen päätöksiä lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kysymys järjestön jäsenyydestä, budjetista tai sisäisestä hallinnosta. Erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston ja Euroopan unionin päätöksenteossa on kuitenkin ylikansallisia piirteitä.

  Käytetyt lähteet: EU:n oikeuden perusteet (2016) https://publications.europa.eu/fi/web/general-publications/publications
  Lisätiedot
  Kirjoittajat: Erkki Kourula ja Tarja Långström

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Chesterman&al(toim.)2016, LeismaI(toim.)2009, Simma&al(toim.)2012, McCormickJ2010

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Oikeustiede:ylikansallinen toimivalta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ylikansallinen toimivalta.)