SaarnilehtoA2006

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

SAARNILEHTO, ARI: Vuokraoikeus. Yleiset periaatteet ja erityissääntely. 2. painos. WSOYpro. 2006.