BartensR1999

    From Tieteen termipankki

    Bartens, Raija 1999. Mordvalaiskielten rakenne ja kehitys. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 232. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.