Terminologiaoppi:termi

  Tieteen termipankista

  termi

  termi
  Määritelmä erikoiskieleen kuuluva ilmaus, joka on tarkkaan määritellyn käsitteen nimitys, alalla yleisesti tunnettu ja hyväksytty sekä käyttöön vakiintunut
  Selite

  Termi voi olla yksittäinen sana (esim. massa), yhdyssana (painovoima), sanaliitto (voiman momentti) tai lyhenne (EKG).


  TSK36:ssa termi on määritelty 'erikoisalalla käytettävän yleiskäsitteen nimitykseksi'. Terminologisen työn sanastoa käsittelevässä ISO-standardissa (ISO 1087-1:2000) termi on määritelty samoin kuin TSK36:ssa ("verbal designation of a general concept in a specific subject field").

  Termi nimitys (engl. designation) määritellään terminologiaopissa 'ilmaukseksi, joka edustaa käsitettä'. Kielitieteessä taas nimitys on 'sana, joka nimeää olion ja viittaa siihen luokan jäsenenä'.

  Erikieliset vastineet

  technical termenglanti (English)
  termenglanti (English)
  termâinarinsaame (anarâškielâ)
  teʹrmmkoltansaame (nuõrttsääʹmǩiõll)
  termnorja (norsk)
  tearbmapohjoissaame (davvisámegiella)
  termeranska (français)
  termruotsi (svenska)
  Fachwortsaksa (Deutsch)
  терминvenäjä (русский)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  TSK36, TSK9, HaaralaR1981, SuonuutiH2006

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.5.2024: Terminologiaoppi:termi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Terminologiaoppi:termi.)