TSK9

    Tieteen termipankista

    Terminologian sanasto. Terminologiordlista. Vocabulary of terminology. Tekniikan sanastokeskus. Helsinki 1986.