terme

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search
term (Language Technology)

Käsitteistä käytettävä (yleensä) vakiintunut(yksi- tai useampisanainen) ilmaus on termi.

termi (Kielitiede)

erikoisalan käsitettä edustava kielellinen ilmaus

termi (Taidehistoria)

hermistä roomalaisessa antiikissa kehittynyt rakennuksen kantava, ylöspäin levenevä pilari tai pilasteri, joka päättyy ihmisen tai eläimen päähän tai yläruumiiseen

termi (Terminologiaoppi)

erikoiskieleen kuuluva ilmaus, joka on tarkkaan määritellyn käsitteen nimitys, alalla yleisesti tunnettu ja hyväksytty sekä käyttöön vakiintunut

terminos (Terminologiako bankos)

Kieliopillinen koodaus (ranska)

Sanaluokka
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.07.2021: Nimitys:terme. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:terme.)