termi

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search
term (Language Technology)

Käsitteistä käytettävä (yleensä) vakiintunut(yksi- tai useampisanainen) ilmaus on termi.

termi (Taidehistoria)

hermistä roomalaisessa antiikissa kehittynyt rakennuksen kantava, ylöspäin levenevä pilari tai pilasteri, joka päättyy ihmisen tai eläimen päähän tai yläruumiiseen

termi (Filosofia)
  1. kielifilosofiassa usein mikä tahansa sana tai kielellinen ilmaus, joka viittaa yksilöön, luokkaan, ominaisuuteen tai relaatioon
  2. aristoteelisen termilogiikan arvostelmien subjekti tai predikaatti
  3. modernissa 1. kertaluvun predikaattilogiikassa yksilöön viittaava symboli, ts. yksilövakio tai yksilömuuttuja.
termi (Terminologiaoppi)

erikoiskieleen kuuluva ilmaus, joka on tarkkaan määritellyn käsitteen nimitys, alalla yleisesti tunnettu ja hyväksytty sekä käyttöön vakiintunut

termi (Kielitiede)

erikoisalan käsitettä edustava kielellinen ilmaus

terminos (Terminologiako bankos)

Kieliopillinen koodaus (suomi)

Sanaluokka substantiivi
Sanamuoto yhdistämätön
Perussanatyyppi
Johdostyyppi
Yhdysosamuoto
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.07.2021: Nimitys:termi. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:termi.)