HaaralaR1981

    Tieteen termipankista

    Haarala, Risto 1981: Sanastotyön opas. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 16. Valtion painatuskeskus. Helsinki.