Kielitiede:yhdyssana

  Tieteen termipankista

  yhdyssana

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  yhdyssana
  Määritelmä sana, joka koostuu vähintään kahdesta leksikaalisesta morfeemista ja on yhden yhtenäisen käsitteen nimitys
  Selite Prototyyppisen yhdyssanan ominaisuuksina pidetään sisäistä koskemattomuutta ja tietynlaista (kielikohtaista) painotusta. Yhdyssanat jaetaan kahteen pääluokkaan, määritysyhdyssanoihin ja summayhdyssanoihin. Määritysyhdyssanoissa alkuosa määrittää loppuosaa ja rajaa sen tarkoitteita (esim. kivitalo). Summayhdyssanoissa alku- ja loppuosa ovat semanttisesti tasavertaiset (esim. parturi-kampaamo). Määritysyhdyssanan alakäsitteitä ovat deverbaalit yhdyssanat (esim. äänenvaimennus < vaimentaa ääntä), osan kautta kokonaisuuteen viittaavat bahuvriihiyhdyssanat (esim. herkkusuu) sekä myös summayhdyssanoille läheiset appositioyhdyssanat, joissa osat ovat keskenään samankaltaisessa suhteessa kuin apposiorakenteessa (esim. tutkijanainen). Näistä deverbaalit yhdyssanat erotetaan varsinkin kansainvälisessä tutkimuksessa usein omaksi pääluokakseen.
  Lisätiedot


  Termi yhdyssana on suomen kielessä ortografisesti painottunut ja sillä viitataan useimmiten kahden sanan yhteen kirjoitettuun liittoon (erotuksena sanaliitosta/liittosanasta).  VISK2008 Yhdyssana on kahdesta tai useammasta sanasta koostuva kokonaisuus, joka on kielen yksikkönä yksi sana ja myös edustaa tyypillisesti yhtä käsitettä. Kirjoituksessa yhdyssanan osat ovat normin mukaan yhtenä kokonaisuutena ilman sanavälejä, eräissä tapauksissa yhdysviivalla toisiinsa liitettyinä. Yhdyssanatyyppejä ovat määritysyhdyssanat kuten lumilinna, hyvännäköinen ja summayhdyssanat kuten parturi-kampaamo. (» § 398–.)

  Erikieliset vastineet

  tšetibosko lauSuomen romanikieli (kaalengo tšimb)
  compoundenglanti (English)
  kuálussääniinarinsaame (anarâškielâ)
  kuällas-sääʹnnkoltansaame (nuõrttsääʹmǩiõll)
  õhttõs-sääʹnnkoltansaame (nuõrttsääʹmǩiõll)
  goallossátnipohjoissaame (davvisámegiella)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 15.6.2024: Kielitiede:yhdyssana. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:yhdyssana.)