Kielitiede:nimitys

  Tieteen termipankista

  nimitys

  nimitys
  Määritelmä sana, joka nimeää olion
  Selite

  Aarni Penttilä (1963) määrittelee nimityksen sanaksi, joka nimeää olion "ja viittaa siihen luokan jäsenenä". Hän käyttää termiä nimitys siis vain yleisnimistä, eli erottaa nimitykset erisnimistä (nimistä). Tämä on melko yleinen erottelu, joskin nimitysten joukkoon voidaan joissain tapauksissa laskea myös erisnimet (eli nimitys ei ole välttämättä täysin synonyyminen yleisnimelle eli appellatiiville).


  Nimistöntutkimuksessa "nimi" tarkoittaa aina 'erisnimeä', joten selvyyden vuoksi onomastiikassa vältetään sanan käyttöä merkityksessä 'appellatiivi' ja käytetään appellatiivia tarkoitettaessa mieluummin sanaa "nimitys".[1]


  Nimistöntutkimuksen terminologia (NTT1974) määrittelee nimityksen sanaksi, "joka esiintyy vain jotakin tarkoittavana (esim. henkilöä, ammattia, asukasta, rakennusta yms.)". Se erottaa nimitykset sanoista, jotka esiintyvät "jotakin ilmaisevana (esim. sijaintia, paikalla olevaa, muotoa)". Näin esimerkiksi erisnimessä Kirkkosalmi alkuosa kirkko ei toimi nimityksenä, vaan se ilmaisee salmen sijaintia. Itsenäisenä sanana appellatiivi kirkko taas on tietynlaisen rakennuksen nimitys.

  Vrt. erisnimi ja yleisnimi. Ks. myös Kielioppikomitean mietinnössä (1915) käytetty sanaluokkien ryhmittely nimityssanoihin ja viittaussanoihin.

  Erikieliset vastineet

  designationenglanti (English)
  beteckningruotsi (svenska)
  Benennungsaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  PenttiläA1963, NTP2008, NTT1974

  Alaviitteet

  1. NTP2008 s. 12

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 20.4.2024: Kielitiede:nimitys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:nimitys.)