term

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search
lukukausi (Terminologiako bankos)
term (Language Technology)

Käsitteistä käytettävä (yleensä) vakiintunut(yksi- tai useampisanainen) ilmaus on termi.

termi (Taidehistoria)

hermistä roomalaisessa antiikissa kehittynyt rakennuksen kantava, ylöspäin levenevä pilari tai pilasteri, joka päättyy ihmisen tai eläimen päähän tai yläruumiiseen

termi (Terminologiaoppi)

erikoiskieleen kuuluva ilmaus, joka on tarkkaan määritellyn käsitteen nimitys, alalla yleisesti tunnettu ja hyväksytty sekä käyttöön vakiintunut

termi (Filosofia)
  1. kielifilosofiassa usein mikä tahansa sana tai kielellinen ilmaus, joka viittaa yksilöön, luokkaan, ominaisuuteen tai relaatioon
  2. aristoteelisen termilogiikan arvostelmien subjekti tai predikaatti
  3. modernissa 1. kertaluvun predikaattilogiikassa yksilöön viittaava symboli, ts. yksilövakio tai yksilömuuttuja.
termi (Kielitiede)

erikoisalan käsitettä edustava kielellinen ilmaus

terminos (Terminologiako bankos)

Kieliopillinen koodaus (englanti)

Sanaluokka
Suku
Alkuperä

Kieliopillinen koodaus (ruotsi)

Sanaluokka
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.07.2021: Nimitys:term. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:term.)