Oikeustiede:ennakkoratkaisujärjestelmä

From Tieteen termipankki

ennakkoratkaisujärjestelmä

ennakkoratkaisujärjestelmä
Definition tuomioistuinten vuoropuheluun perustuva ratkaisujärjestelmä, jossa kannetta käsittelevä tuomioistuin pyytää toiselta tuomioistuimelta oikeusohjetta. Ohjetta pyytävä tuomioistuin soveltaa annettua ohjetta.
Explanation

Euroopan unionin ennakkoratkaisujärjestelmässä kansallinen tuomioistuin pyytää unionin tuomioistuimelta unionin oikeuden tulkintaan tai pätevyyteen liittyvää oikeusohjetta. Saatuaan unionin tuomioistuimen ratkaisun, kansallinen tuomioistuin jatkaa asian käsittelyä ja soveltaa annettua ohjetta. Unionin tuomioistuimella on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 267 artiklan perusteella toimivalta antaa ennakkoratkaisu perussopimusten tulkinnasta sekä unionin toimielimen, elimen tai laitoksen säädöksen pätevyydestä ja tulkinnasta. Unionin oikeudessa on myös integraatiokehityksen varhaisemmissa ollut muita pääosin samantyyppisiä ennakkoratkaisujärjestelmiä. SEUT 267 artiklan mukaan kaikki kansalliset tuomioistuimet voivat pyytää ennakkoratkaisua. Ylimmillä tuomioistuimilla, toisin sanoen sellaisilla tuomioistuimilla, jonka päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta, on myös lähtökohtaisesti velvollisuus saattaa kysymys unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Ylimpien tuomioistuinten velvollisuudesta esittää ennakkoratkaisupyyntö voidaan joissain olosuhteissa poiketa. Mikäli unionin tuomioistuin on jo antanut oikeuskäytäntöä, jonka perusteella kysymys voidaan ratkaista, ei uutta ennakkoratkaisupyyntöä tarvitse esittää. Velvollisuutta esittää ennakkoratkaisupyyntöä ei myöskään synny, mikäli unionin oikeuden tulkinta on yksiselitteinen. Tällöin unionin tuomioistuin edellyttää, että kansallisen tuomioistuimen mielestä oikean tulkinnan täytyy olla yhtä ilmeinen kaikkien muiden jäsenvaltioiden tuomioistuimille. Kriteerin täyttyminen edellyttää monikielisen aineiston vertailua, unionin käsitteistön erityispiirteiden, sekä unionin oikeudelle ominaisen tavoitteellisen tulkinnan huomiointia.

Ennakkoratkaisun jälkeen asia siirtyy takaisin ennakkoratkaisun pyytäneelle kansalliselle tuomioistuimelle, joka soveltaa unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisussa antamaansa oikeusohjetta. Järjestelmän rajaus tuomioistuimiin tarkoittaa, etteivät hallintoviranomaiset tai muut lainkäyttäjät voi pyytää ennakkoratkaisua. Tuomioistuin-käsite unionin oikeudessa ei kuitenkaan aina vastaa kansallista tulkintaa. Esimerkiksi vuonna 2014 lakkautettu maaseutuelinkeinojen valituslautakunta oli tuomioistuin, ja voi pyytää ennakkoratkaisua.

Kansallisessa lainsäädännössä termi ennakkoratkaisu esiintyy verotusmenettelyyn liittyvässä yhteydessä, ks. ennakkoratkaisu.
Additional Information
Kirjoittaja: Samuli Miettinen

Related Concepts

Sources

ArnullA2006, Craig&deBúrca2015, OjanenT2016, RaitioJ2016

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.8.2022: Oikeustiede:ennakkoratkaisujärjestelmä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ennakkoratkaisujärjestelmä.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg