Oikeustiede:direktiivi

  From Tieteen termipankki

  direktiivi

  direktiivi
  Definition unionin lainsäädäntöinstrumentti, joka velvoittaa jäsenvaltioita saavuttamaan direktiivissä määritelty tavoite
  Explanation

  Direktiivi on unionin lainsäädäntöinstrumentti. Direktiivi on luonteeltaan puitekehikko, jonka antamien arvojen mukaan jäsenvaltion tulee mukauttaa omaa lainsäädäntöään. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 288 artiklan mukaan "direktiivi velvoittaa saavutettavaan tulokseen nähden jokaista jäsenvaltiota, jolle se on osoitettu, mutta jättää kansallisten viranomaisten valittavaksi muodon ja keinot". Direktiivissä annetaan määräaika, johon mennessä jäsenvaltion on toteutetava tarvittavat toimenpiteet. Jäsenvaltion tulee myös ilmoittaa täytäntöönpanosta Euroopan komissiolle.

  Vaikka direktiivi lähtökohtaisesti edellyttää toimeenpanoa kansallisessa oikeudessa, voi direktiivillä myös olla kansallisesta oikeudesta riippumattomia oikeusvaikutuksia. Unionin tuomioistuin on johdonmukaisesti todennut, ettei direktiivi voi sellaisenaan velvoittaa yksityistä. Kuitenkin direktiivi voi velvoittaa jäsenvaltioita. Tässä suhteessa jäsenvaltion käsite tulkitaan laajasti.

  Mikäli direktiivissä annettu oikeusohje on riittävän tarkka ja yksiselitteinen, eikä anna jäsenvaltiolle harkintavaltaa, siihen voidaan vedota täytäntöönpanon määräajan umpeuduttua. Kansallisilla tuomioistuimilla on myös velvollisuus tulkita kaikkea kansallista oikeutta direktiivin tarkoituksen mukaisesti. Jos direktiivin täytäntöönpano on puutteellista tai puutteellisesti ilmoitettu komissiolle, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa rikkomuskanteen jäsenvaltiota vastaan. Velvollisuuksiaan riittävän vakavasti rikkonutta jäsenvaltiota vastaan voidaan myös nostaa vahingonkorvauskanne jäsenvaltion omissa tuomioistuimissa.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Samuli Miettinen

  Related Concepts

  Sources

  PrechalS2006, OjanenT2016, RaitioJ2016

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.9.2023: Oikeustiede:direktiivi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:direktiivi.)