Oikeustiede:direktiivi

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

direktiivi

direktiivi
Definition unionin lainsäädäntöinstrumentti, joka velvoittaa jäsenvaltioita saavuttamaan direktiivissä määritelty tavoite
Explanation

Direktiivi on unionin lainsäädäntöinstrumentti. Direktiivi on luonteeltaan puitekehikko, jonka antamien arvojen mukaan jäsenvaltion tulee mukauttaa omaa lainsäädäntöään. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 288 artiklan mukaan "direktiivi velvoittaa saavutettavaan tulokseen nähden jokaista jäsenvaltiota, jolle se on osoitettu, mutta jättää kansallisten viranomaisten valittavaksi muodon ja keinot". Direktiivissä annetaan määräaika, johon mennessä jäsenvaltion on toteutetava tarvittavat toimenpiteet. Jäsenvaltion tulee myös ilmoittaa täytäntöönpanosta Euroopan komissiolle.

Vaikka direktiivi lähtökohtaisesti edellyttää toimeenpanoa kansallisessa oikeudessa, voi direktiivillä myös olla kansallisesta oikeudesta riippumattomia oikeusvaikutuksia. Unionin tuomioistuin on johdonmukaisesti todennut, ettei direktiivi voi sellaisenaan velvoittaa yksityistä. Kuitenkin direktiivi voi velvoittaa jäsenvaltioita. Tässä suhteessa jäsenvaltion käsite tulkitaan laajasti.

Mikäli direktiivissä annettu oikeusohje on riittävän tarkka ja yksiselitteinen, eikä anna jäsenvaltiolle harkintavaltaa, siihen voidaan vedota täytäntöönpanon määräajan umpeuduttua. Kansallisilla tuomioistuimilla on myös velvollisuus tulkita kaikkea kansallista oikeutta direktiivin tarkoituksen mukaisesti. Jos direktiivin täytäntöönpano on puutteellista tai puutteellisesti ilmoitettu komissiolle, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa rikkomuskanteen jäsenvaltiota vastaan. Velvollisuuksiaan riittävän vakavasti rikkonutta jäsenvaltiota vastaan voidaan myös nostaa vahingonkorvauskanne jäsenvaltion omissa tuomioistuimissa.
Additional Information
Kirjoittaja: Samuli Miettinen

Related Concepts

Sources

PrechalS2006, OjanenT2016, RaitioJ2016

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.5.2022: Oikeustiede:direktiivi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:direktiivi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg