Oikeustiede:asetus (EUn)

  Tieteen termipankista
  (Ohjattu sivulta Oikeustiede:asetus (EU:n))

  asetus
  EU:n

  asetus (EU:n)
  A (lyhenne)
  Määritelmä unionin lainsäädäntöinstrumentti, jota voidaan soveltaa suoraan ilman kansallista lainsäädäntöä
  Selite

  Asetus on unionin lainsäädäntöinstrumentti, joka lähinnä vastaa luonteeltaan kansallista lainsäädäntöä. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 288 artiklan mukaan asetus "pätee yleisesti. Se on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa." Etusijaperiaatteen johdosta asetus syrjäyttää kansallisen oikeuden. Ristiriitatilanteessa asetusta sovelletaan kansallisen oikeuslähteen sijaan. Kaikilla asetuksen oikeusohjeilla ei kuitenkaan välttämättä ole välitöntä oikeusvaikutusta. Joissain tapauksissa asetus antaa jäsenvaltioille harkintavaltaa tai edellyttä toimeenpanoa. Asetuksella ei tältä osin ole välitöntä vaikutusta, vaikka se onkin suoraan sovellettava.

  Asetus-termin merkityksestä kansallisessa oikeudessa ks. asetus (lainvalmistelu).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Samuli Miettinen

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Graig&DeBúrca2011, OjanenT2010, RaitioJ 2010

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 30.11.2023: Oikeustiede:asetus (EUn). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:asetus (EUn).)