Oikeustiede:irtaimen vuokra

  Tieteen termipankista

  irtaimen vuokra

  irtaimen vuokra
  Määritelmä vuokralleottajan ja -antajan välinen sopimus vastikkeellisen käyttöoikeuden luovuttamisesta vuokralleantajan irtaimeen esineeseen tai tällaiseen sopimukseen perustuva oikeussuhde taikka tällaisen sopimuksen perusteella vuokralleantajalle maksettava vastike
  Selite

  Sopimus irtaimen vuokrasta on vapaamuotoinen (kauppakaari (3/1734, KK) 13:1). Vuokralleantajan on pidettävä vuokraesine sovittuna aikana ja sopimuksen mukaisessa kunnossa vuokralleottajan saatavissa. Vuokra-aikana vuokralleantajalla on kunnossapitovelvollisuus ja riski vuokrakohteen tapaturmaisesta vahingoittumisesta (vaaranvastuu). Vuokralleottajan käyttöoikeus on normaalisti laajuudeltaan ja kestoltaan rajoitettu. Vuokrakohteen hallinnan tai vuokraoikeuden siirtämiseen sivulliselle tarvitaan vuokralleantajan suostumus.

  Vuokraoikeuden on katsottu raukeavan, jos vuokraesine myydään ulosottorealisaatiossa tai konkurssissa taikka luovutetaan vapaaehtoisesti uudelle omistajalle: "kauppa rikkoo vuokran". Mikäli sama esine on vuokrattu kahdelle, ristiriita ratkeaa ensimmäisen vuokralleottajan hyväksi (KK 13:2). Oikeuskirjallisuudessa vallitsevan tulkinnan mukaan jälkimmäinen vuokralleottaja ei voi saada vilpittömän mielen suojaa ensimmäistä vastaan. Vuokralleottajan ei ole katsottu saavan vilpittömän mielen suojaa myöskään esineen oikeaa omistajaa vastaan.

  Irtaimen vuokran erityisryhmän muodostavat leasingsopimukset, joille on tunnusomaista erityisesti pitkä vuokra-aika.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jarmo Tuomisto

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  TakkiT1980

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Oikeustiede:irtaimen vuokra. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:irtaimen vuokra.)