Oikeustiede:valtioalue

  Tieteen termipankista

  valtioalue

  valtioalue
  Määritelmä valtion maa-, ilma- ja merialueista muodostuva kokonaisuus, jolla valtio käyttää suvereenia toimivaltaansa (ks. valtiosuvereenisuus, täysivaltaisuus)
  Selite Valtioalue on itsenäisen valtion perustuntomerkkejä. Alueellaan valtio käyttää valtiosuvereenisuuttaan eli täysivaltaisuuttaan. Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja velvoittaa kaikkia YK:n jäseniä pidättymään väkivallalla uhkaamisesta tai sen käyttämisestä minkään valtion alueellista koskemattomuutta vastaan. Valtioalue koostuu maa- ja ilma-alueesta sekä rannikkovaltioilla myös aluemerestä. Ilmatilan ylärajaa ei ole onnistuttu määrittelemään mutta on selvää, ettei valtioalue voi ulottua avaruuteen ja taivaankappaleisiin. Merialueilla valtio voi ulottaa alueensa enintään 12 meripeninkulmaan niistä perusviivoista, joista sen aluemeren leveys mitataan. Valtiolla voi lisäksi olla merivyöhykkeitä, jotka eivät kuulu valtion alueeseen mutta joilla valtio voi vyöhykkeen luonteen mukaisesti rajoitetusti harjoittaa toimivaltaansa (jurisdiction). Tällainen vyöhyke on myös valtion merenalainen mannerjalusta. Toisin kuin aiemmin ajateltiin, valtion diplomaattisen edustuston tilat eivät kuulu sen alueeseen – niissä vain sovelletaan diplomaattista koskemattomuutta vastaanottajavaltion alueella. Myöskään meri- ja ilma-alukset eivät rinnastu valtioalueeseen vaikka alusten kotivaltiolla (lippu- tai rekisterivaltiolla) onkin niihin yksinomainen toimivalta aavalla merellä ja kansainvälisessä ilmatilassa.
  Lisätiedot
  Kirjoittajat: Kari Hakapää ja Lotta Viikari

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  AkehurstM1987, s. 51, s. 143, KoskenniemiM2005, s. 282-300, Jennings&Watts(eds.)1992

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:valtioalue. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtioalue.)