Oikeustiede:self-executing-normisto

  Tieteen termipankista

  self-executing-normisto

  self-executing-normisto
  Määritelmä kansainvälisoikeudellisessa velvoitteessa tai EU-oikeudessa oleva oikeudellisesti sitova sääntely, jonka katsotaan olevaan sellaisenaan sovellettavissa kansallisessa oikeusjärjestyksessä, mm. lainkäyttöpäätöksen tai hallintopäätöksen perusteena, täysin oikeusvaikutuksin
  Selite

  Suomen valtiosäännössä sovelletaan kansainvälisoikeudelliseen velvoitteeseen kuten valtiosopimukseen oppia dualismista valtiosopimusoikeudessa. Se on positivoitu l. nimenomaisesti säädetty PeL 95 §:n säännöksissä. Tämän seurauksena oikeusvaikutteisten sääntelyjen täysimääräinen soveltaminen lainkäytössä ja hallinnossa edellyttää tavanomaisen kansainvälisoikeudellisen velvoitteen voimaansaattamista lailla tai asetuksella tai, kuten useimmiten, molemmilla. Kansainvälisoikeudellisilta velvoitteilta puuttuu tällöin pääsääntöisesti self-executing-vaikutus. Tuo vaikutus liittyy pääasiassa monismia valtiosopimusoikeudessa soveltaviin valtioihin kuten Alankomaihin.

  Euroopan unionin toimielinten päättämät oikeussäännökset kuten EU:n asetukset ja direktiivit omaavat self-executing normistoa muistuttavia oikeusvaikutuksia kansallisissa oikeusjärjestyksissä siihen katsomatta, soveltaako jäsenvaltio monismia vai dualismia.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.4.2024: Oikeustiede:self-executing-normisto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:self-executing-normisto.)