Oikeustiede:self-executing-normisto

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

self-executing-normisto

self-executing-normisto
Definition kansainvälisoikeudellisessa velvoitteessa tai EU-oikeudessa oleva oikeudellisesti sitova sääntely, jonka katsotaan olevaan sellaisenaan sovellettavissa kansallisessa oikeusjärjestyksessä, mm. lainkäyttöpäätöksen tai hallintopäätöksen perusteena, täysin oikeusvaikutuksin
Explanation Suomen valtiosäännössä sovelletaan kansainvälisoikeudelliseen velvoitteeseen kuten valtiosopimukseen oppia dualismista valtiosopimusoikeudessa. Se on positivoitu l. nimenomaisesti säädetty PeL 95 §:n säännöksissä. Tämän seurauksena oikeusvaikutteisten sääntelyjen täysimääräinen soveltaminen lainkäytössä ja hallinnossa edellyttää tavanomaisen kansainvälisoikeudellisen velvoitteen voimaansaattamista lailla tai asetuksella tai, kuten useimmiten, molemmilla. Kansainvälisoikeudellisilta velvoitteilta puuttuu tällöin pääsääntöisesti self-executing-vaikutus. Tuo vaikutus liittyy pääasiassa monismia valtiosopimusoikeudessa soveltaviin valtioihin kuten Alankomaihin. Euroopan unionin toimielinten päättämät oikeussäännökset kuten EU:n asetukset ja direktiivit omaavat self-executing normistoa muistuttavia oikeusvaikutuksia kansallisissa oikeusjärjestyksissä siihen katsomatta, soveltaako jäsenvaltio monismia vai dualismia.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.5.2020: Oikeustiede:self-executing-normisto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:self-executing-normisto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg