Oikeustiede:dualismi valtiosopimusoikeudessa

  Tieteen termipankista

  dualismi valtiosopimusoikeudessa

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  dualismi valtiosopimusoikeudessa (luo nimityssivu)
  Määritelmä Dualismilla tarkoitetaan valtiosääntöoikeudessa päättelytapaa, jonka mukaan kansainvälisen velvoitteen, yleensä valtiosopimuksen, kansalliseen oikeusjärjestykseen liittyvät sääntelyt eivät ole sellaisenaan, ilman lainsäädäntötoimia, kansallisesti oikeuslaitosta ja hallintoviranomaisia sitovina voimassa.
  Selite

  Dualistisen päättelytavan mukaan kansainvälisten sopimusten sääntelyt eivät oikeusvaikutuksiltaan suoraan ja sellaisinaan ulotu tuomioistuimiin, viranomaistoimintaan tai yksityisten ihmisten oikeuksien ja velvollisuuksien tasolle. Velvoitteen tällaiset kohdat saatetaan erillisellä lainsäädäntötoimella kansallisesti voimaan, tavallisimmin blankettisäädöksin.

  Eri valtiosäännöissä suhtaudutaan toisistaan poikkeavalla tavalla kysymykseen siitä, ovatko kansainvälisoikeudellisen velvoitteen säännökset - jotka sinänsä ovat valtiota kansainvälisoikeudellisesti sitovia - sellaisinaan myös osa kansallista oikeusjärjestystä (monismi valtiosopimusoikeudessa), vai onko niin, että kansallisen sitovuuden ehtona on erillinen kansallinen lainsäädäntötoimi (valtiosopimuksen voimaan saattaminen). Tällainen valtio soveltaa käsitystä dualismista valtiosopimusoikeudessa. Suomen valtiosäännössä on omaksuttu dualistinen katsontakanta. Tosin suomalaisessa menettelytavassa on monistisia piirteitä sikäli, että kansainvälisen velvoitteen säännökset vain inkorporoidaan, eli blankettisäädöksin, viittauksin kansainvälisen velvoitteen nimikkeeseen, julistetaan voimassa oleviksi. Sopimuksen sääntelyiden tullessa tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen sovellettavaksi, oikeuslähteenä on käytettävä voimaansaatetun kansainvälisen velvoitteen alkuperäistä todistusvoimista tekstiä.

  Eurooppaoikeuteen, tarkemmin sanottuna EU:n toimielinten päättämiin oikeussääntöihin, pääasiassa asetuksina ja direktiiveinä, Suomessa kuitenkin sovelletaan monistista päättelytapaa. Asetukset ovat sellaisinaan sitovina voimassa kansallisessa oikeusjärjestyksessä. Direktiivit sen sijaan implementoidaan eli pannaan täytäntöön erillisin lainsäädäntötoimin laeilla ja asetuksilla.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:dualismi valtiosopimusoikeudessa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:dualismi valtiosopimusoikeudessa.)

  Property "Käsite" (as page type) with input value "Oikeustiede:" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.