Oikeustiede:valtion tehtävien yksityistäminen

From Tieteen termipankki

valtion tehtävien yksityistäminen

valtion tehtävien yksityistäminen
Definition yleiskielen termi, jolla tarkoitetaan julkisen hallintotehtävän antamista tarkoittavan toimivallan säätämistä muulle kuin viranomaiselle
Explanation

Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia (PeL 124 §). Perustuslain 124 § sääntelee edellytyksistä, joiden vallitessa julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle. Esitöiden mukaan uuden säännöksen perustehtävä on rajoittaa julkisten hallintotehtävien osoittamista varsinaisen viranomaiskoneiston ulkopuolelle. Säännöksen perusteluna viitattiin eduskunnan perustuslakivaliokunnan hallitusmuodon kaudella vakiinnuttamaan virkamieshallintoperiaatteeseen.

Yksityistämisen tavoitteena on usein julkisen vallan menojen karsiminen.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related Concepts


References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.3.2023: Oikeustiede:valtion tehtävien yksityistäminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtion tehtävien yksityistäminen.)

SLYpalkki.jpg