Oikeustiede:valtion tehtävien yksityistäminen

  Tieteen termipankista

  valtion tehtävien yksityistäminen

  valtion tehtävien yksityistäminen
  Määritelmä yleiskielen termi, jolla tarkoitetaan julkisen hallintotehtävän antamista tarkoittavan toimivallan säätämistä muulle kuin viranomaiselle
  Selite

  Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia (PeL 124 §). Perustuslain 124 § sääntelee edellytyksistä, joiden vallitessa julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle. Esitöiden mukaan uuden säännöksen perustehtävä on rajoittaa julkisten hallintotehtävien osoittamista varsinaisen viranomaiskoneiston ulkopuolelle. Säännöksen perusteluna viitattiin eduskunnan perustuslakivaliokunnan hallitusmuodon kaudella vakiinnuttamaan virkamieshallintoperiaatteeseen.

  Yksityistämisen tavoitteena on usein julkisen vallan menojen karsiminen.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.4.2024: Oikeustiede:valtion tehtävien yksityistäminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtion tehtävien yksityistäminen.)