Oikeustiede:hyvä hallinto (hallinto-oikeus)

  Tieteen termipankista
  (Ohjattu sivulta Oikeustiede:hyvä hallinto)

  hyvä hallinto (hallinto-oikeus)

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  hyvä hallinto (hallinto-oikeus)
  Määritelmä kokoelmanimitys hallinnossa noudatettaville menettelyllisille laatutakeille
  Selite Oikeudellisena käsitteenä hyvä hallinto on osa oikeusturvaperusoikeutta. Hyvän hallinnon takeita täsmennetään etenkin hallintolaissa. Hyvään hallintoon luetaan vakiintuneesti julkisuusperiaate ja hallinnon avoimuus, hallintoasian asianmukainen ja viivytyksetön käsittely, hallinto-oikeudelliset periaatteet (luottamuksensuojaperiaate hallinnossa, puolueettomuusperiaate hallinnossa, suhteellisuusperiaate hallinnossa, tarkoitussidonnaisuuden periaate hallinnossa ja yhdenvertaisuusperiaate hallinnossa), palveluperiaate hallinnossa, viranomaisen neuvonta hallintomenettelyssä, hyvä kielenkäyttö sekä viranomaisten yhteistyö. Oikeus hyvään hallintoon on myös Euroopan unionin perusoikeuskirjassa turvattu EU:n kansalaisen perusoikeus.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ida Koivisto

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  MäenpääO2011, KoivistoI2011

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 15.6.2024: Oikeustiede:hyvä hallinto (hallinto-oikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hyvä hallinto (hallinto-oikeus).)

  1. OHJAUS