Oikeustiede:tuomioistuimen toimivalta

  Tieteen termipankista

  tuomioistuimen toimivalta

  tuomioistuimen toimivalta
  Määritelmä tuomiovalta, joka kuuluu yksittäiselle tuomioistuimelle niiden säännösten mukaan, jotka jakavat oikeudenkäyntiasiat eri tuomioistuinten kesken
  Selite

  Tuomioistuimen toimivaltanormit määräävät samalla sen tehtäväpiirin. Ne osoittavat rajat, joiden sisäpuolella tuomioistuimella on oikeus ja velvollisuus harjoittaa toimintaansa.

  Oikeustieteessä tuomioistuinten toimivallasta eli kompetenssista puhuttaessa erotetaan toisistaan yleistoimivalta ja erityistoimivalta. Tuomioistuimen yleistoimivallalla tarkoitetaan tuomioistuinten kansainvälistä toimivaltaa eli kysymystä siitä, minkä valtion tuomioistuimen toimivaltaan kuuluu tietyn kansainvälisluonteisen oikeusriidan tutkiminen. Tätä koskevat säännökset ovat siten luonteeltaan kansainvälisoikeudellisia lainkäyttönormeja.

  Tuomioistuimen erityistoimivallalla, jota aikaisemmin kutsuttiin erikoistoimivallaksi, tarkoitetaan tuomioistuinten toimivaltaa tarkasteltuna valtion sisäiseltä kannalta. Erityistoimivaltaa koskevat säännökset määräävät valtion eri tuomioistuinten välisen toimivallan jaon. Kun oikeuskirjallisuudessa puhutaan tuomioistuinten toimivallasta, sillä tarkoitetaan yleensä vain niiden erityistoimivaltaa, ellei toisin ole mainittu.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Antti Jokela

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  EIF-IV, s. 730-733, JokelaA1983, s. 30-62

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Oikeustiede:tuomioistuimen toimivalta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tuomioistuimen toimivalta.)