Oikeustiede:prosessinedellytys

  Tieteen termipankista

  prosessinedellytys

  prosessinedellytys
  Määritelmä kanteen tutkimisen muodollinen edellytys
  Selite Jotta kanteen tutkiminen olisi laillista, on tiettyjen muodollisten edellytysten täytyttävä. Näitä edellytyksiä kutsutaan vakiintuneesti prosessinedellytyksiksi. Jos jokin tai useampi prosessinedellytys jää täyttymättä, eikä puutetta voida korjata, kanne on jätettävä tutkimatta. Tällöin tuomioistuin ei anna asiassa tuomiota, vaan oikeudenkäynti päättyy päätökseen, jolla kanne jätetään tutkimatta (vanhemmassa terminologiassa: tutkittavaksi ottamatta). Prosessinedellytyksen puuttuminen tarkoittaa siten estettä tutkia jutun pääasiaa eli asianosaisten aineellisoikeudellisia vaatimuksia. Ruotsalaisessa oikeustieteessä käytetäänkin tässä yhteydessä usein termiä prosessineste (ruots. processhinder).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Tuomas Hupli

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Oikeustiede:prosessinedellytys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:prosessinedellytys.)