JokelaA1983

    Tieteen termipankista

    Jokela, A.: Vesioikeuden ja yleisen alioikeuden asiallisesta toimivallasta, 1983.