Oikeustiede:oikeuslaitos

  Tieteen termipankista

  oikeuslaitos

  oikeuslaitos
  Määritelmä varsinaisessa merkityksessä sama kuin tuomioistuinlaitos eli maamme tuomioistuinten muodostama kokonaisuus; laajasti ymmärrettynä siihen sisältyy tuomioistuinten lisäksi muitakin tuomio- ja toimeenpanovaltaa käyttäviä elimiä, esimerkiksi poliisi, syyttäjä ja täytäntöönpanoviranomaiset
  Selite

  Tuomioistuimia saatetaan tarkastella toisaalta virastona eli hallintokoneiston osana ja toisaalta lainkäyttöelimenä. Tuomioistuimia ja niiden suhdetta toisiinsa sääntelevien normien kokonaisuutta kutsutaan tuomioistuinorganisaatioksi.

  Yksittäinen tuomioistuin on lainkäyttöä harjoittava julkinen elin, jonka tulee olla laillisesti perustettu, vakinainen ja riippumaton. Oikeuslaitoksen hierarkiassa kullakin tuomioistuimella on oma asiallinen, alueellinen ja oikeusasteellinen toimivaltansa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Antti Jokela

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  EIF-IV, s. 345-350, JokelaA2005, Letto-VanamoP1991

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 9.12.2023: Oikeustiede:oikeuslaitos. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeuslaitos.)