Oikeustiede:tuomioistuimen yleistoimivalta

  Tieteen termipankista

  tuomioistuimen yleistoimivalta

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  tuomioistuimen yleistoimivalta
  tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta
  Määritelmä tietyn valtion tuomioistuimille kokonaisuutena kuuluva ratkaisuvalta erotuksena yksittäisen tuomioistuimen erityistoimivallasta
  Selite

  Yleistoimivallasta puhuttaessa kysymys on siitä, voidaanko tuomioistuimessa tutkia tapaus, jolla on liittymiä tuomioistuinvaltion lainkäyttöpiirin ulkopuolelle. Lisäksi yleistoimivaltakysymyksellä on merkitystä tunnustamis- ja täytäntöönpanovaiheessa pohdittaessa, onko asian ratkaisseella tuomioistuimella ollut tunnustamis- ja täytäntöönpanovaltion näkökulmasta hyväksyttävä toimivaltaliittymä ratkaisemaansa asiaan.

  Kansainvälisen toimivallan laajuus on lähtökohtaisesti jokaisen valtion itsensä ratkaistavissa. Valtiosopimuksissa, joihin valtio on sitoutunut, voidaan kuitenkin rajata ja koordinoida kansainvälistä toimivaltaa. Edelleen Euroopan unionilla on kelpoisuus antaa lainsäädäntöä kansainvälisestä toimivallasta. Esimerkiksi Bryssel I-asetus siviili- ja kauppaoikeuden alalla sisältää tuomioistuimen kansainvälistä toimivaltaa koskevia säännöksiä.

  Liian laajaksi tai liian suppeaksi säädetty toimivalta voi osoittautua ongelmalliseksi. Esimerkiksi liian laajaksi säädetty yleistoimivalta voi lisätä forum shopping ja forum race -ilmiöitä, jos laajan yleistoimivallan vuoksi yhtä useampi tuomioistuin on samanaikaisesti toimivaltainen. Laaja toimivalta voi myös osoittautua epäoikeudenmukaiseksi vastaajalle, jos hän joutuu vastaamaan vaatimuksiin tuomioistuimessa, johon hänellä on vain vähäinen yhteys tai ei yhteyttä lainkaan. Liian suppeaksi määritelty kansainvälinen toimivalta voi puolestaan olla ongelmallinen tuomioistuinvaltion kansalaisen oikeusturvan kannalta.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Iina Tornberg

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BogdanM2008, s. 114-158, HelinM2013, s. 17-20 ja 42-44, WalamiesJ1982

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.6.2024: Oikeustiede:tuomioistuimen yleistoimivalta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tuomioistuimen yleistoimivalta.)