Oikeustiede:oikeuspaikka

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

oikeuspaikka

oikeuspaikka
Definition kyseisen asian laillinen tuomioistuin eli forum, joka liitetään lähinnä tuomioistuimen alueelliseen toimivaltaan
Explanation Laissa määrätyt oikeuspaikat voidaan jaotella ensinnäkin yleiseen (forum generale) ja erityisiin (fora specialia). Yleisellä oikeuspaikalla tarkoitetaan sitä tuomioistuinta, joka on toimivaltainen käsittelemään kaikki tiettyä henkilöä vastaan nostetut jutut, ellei muuta ole laissa erityisesti säädetty. Erityinen oikeuspaikka on taas kysymyksessä silloin, kun joku muu kuin yleisen oikeuspaikan tuomioistuin on erityisen säännöksen perusteella toimivaltainen käsittelemään tietynlaisen jutun. Yleinen oikeuspaikka on siis pääsääntö ja erityiset oikeuspaikat siitä tehtyjä poikkeuksia.

Jutun laillinen oikeuspaikka (tuomioistuin) voi olla joko yksinomainen taikka muiden laillisten oikeuspaikkojen kanssa kilpaileva eli valinnainen. Oikeuspaikkasäännökset voivat edelleen olla ehdottomia (absoluuttisia) taikka tahdonvaltaisia (dispositiivisia). Meillä oikeuspaikkasäännökset rikosasioissa ovat ehdottomia, kun taas riita-asioissa ne ovat pääsääntöisesti tahdonvaltaisia. Viimeksi mainitussa tapauksessa asianosaiset voivat tehdä oikeuspaikkasopimuksen eli prorogaatiosopimuksen siitä, missä tuomioistuimessa asia käsitellään.

Yleisessä kielenkäytössä oikeuspaikalla ymmärretään myös tuomioistuimen istuntopaikkaa eli paikkaa, jossa oikeudenkäynti tapahtuu (käräjäpaikka).

Käytetyt lähteet:

Oikeudenkäymiskaari, 10 luku, Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (689/1997), 4 luku
Additional Information
Kirjoittaja: Antti Jokela

Related Concepts

Sources

EIF-IV, LappalainenJ2012, s. 299-310, FrändeD2012, s. 387-397

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.12.2020: Oikeustiede:oikeuspaikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeuspaikka.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →