Oikeustiede:kriisitilalainsäädäntö

  From Tieteen termipankki

  kriisitilalainsäädäntö

  kriisitilalainsäädäntö
  Definition lainsäädäntö, joka voidaan säätää tai ottaa käyttöön Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen tai muiden kansakuntaa vakavasti uhkaavien poikkeusolojen aikana.
  Explanation

  Kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa on yleensä varaus, jonka mukaan yleisen hätätilan aikana voidaan joitakin perus- ja ihmisoikeuksia rajoittaa tilapäisesti enemmän kuin ihmisoikeussääntely muuten sallii ja tavallista yksinkertaisemmin menetelmin. Suomessa perustuslain 23 §:n mukaan perusoikeuksista voidaan säätää lailla tai laissa erityisestä syystä säädetyn ja soveltamisalaltaan täsmällisesti rajatun valtuuden nojalla sellaisia tilapäisiä poikkeuksia, jotka ovat välttämättömiä Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen samoin kuin muiden kansakuntaa vakavasti uhkaavien poikkeusolojen aikana ja jotka ovat Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia.

  Pysyviä kriisitilalakeja ovat puolustustilalaki ja valmiuslaki. Niihin sisältyvät valtuudet rajoittaa perusoikeuksia tulevat kysymykseen, jos maahan on julistettu puolustustila tai valmiustila. Perustuslain 23 § valtuuttaa säätämään poikkeusolojen aikana myös valtioneuvoston asetuksella tilapäisiä poikkeuksia perusoikeuksista. Tällaiset asetukset on toimitettava viipymättä eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskunnan tehtävänä on valvoa poikkeusoloja koskevan asetuksenantovallan käyttöä ja harkinnan mukaan myös kumota annettu asetus tai muuttaa sen voimassaoloaikaa.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Teuvo Pohjolainen

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 26.9.2023: Oikeustiede:kriisitilalainsäädäntö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kriisitilalainsäädäntö.)