WilhelmssonT2008

From Tieteen termipankki

WILHEMLSSON, THOMAS: Vakiosopimus ja kohtuuttomat sopimusehdot. 3. uudistettu painos. Talentum 2008.