Oikeustiede:tuomarin esteellisyys

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

tuomarin esteellisyys | tuomarinjäävi

tuomarin esteellisyys
tuomarinjäävi
Definition tuomarilla on oikeudenkäynnissä käsiteltävään asiaan suhde, joka vaarantaa hänen puolueettomuutensa; tuomari ei tällöin saa käsitellä asiaa
Explanation

Olennainen osa mm. kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattua oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä on, että asian käsittelevä tuomari on puolueeton ja että hän myös vaikuttaa puolueettomalta. Puhutaan tuomarin erityisestä kelpoisuudesta eli esteettömyydestä. Tuomarinjäävit ovat tilanteita, joissa tuomari on esteellinen.

Tuomarin esteellisyyden aiheuttaa mm. hänellä oleva intressi asiaan tai läheinen suhde asianosaiseen (oikeudenkäymiskaaren 13 luku). Tuomari on esteellinen esimerkiksi, kun hänen läheisensä on asiassa asianosainen tai kun asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänen läheiselleen. Tuomari on esteellinen myös, jos on perusteltua aihetta epäillä hänellä olevan asiaan ennakkoasenne jonkin erityisen syyn vuoksi. Tuomari on esteellinen myös, jos jokin muu nimenomaisesti säädettyyn seikkaan rinnastettava seikka antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa.

Esteellisyys otetaan viran puolesta huomioon, eikä esteellinen tuomari saa käsitellä asiaa. Asianosaisen tulee tehdä väite tuomarin esteellisyydestä viipymättä. Väitteen ratkaisee toinen tuomari.
Additional Information
Kirjoittaja: Tatu Leppänen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.9.2021: Oikeustiede:tuomarin esteellisyys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tuomarin esteellisyys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg