Oikeustiede:tutkimatta jättäminen

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

tutkimatta jättäminen

tutkimatta jättäminen
Definition tutkimatta jättämisellä tarkoitetaan tuomioistuimen joko omasta aloitteestaan tai tehdyn prosessiväitteen vuoksi antamaa ratkaisua, jolla se prosessinedellytyksissä olevan puutteen vuoksi päättää, että kannetta ei käsitellä
Explanation

Tuomioistuimen jättäessä kanteen tutkimatta asiaa ei sisällöllisesti käsitellä, vaan tuomioistuimen ratkaisu perustuu sellaiseen puutteeseen oikeudenkäynnin edellytyksissä, jota ei voida korjata. Jos esimerkiksi prosessiväitteen tekemisen jälkeen tuomioistuimen kokoonpano voidaan muuttaa tai täydentää virheettömäksi tai asianosainen saa hankittua itselleen kelpoisuusehdot täyttävän oikeudenkäyntiavustajan, asian käsittelyä voidaan puutteen korjaannuttua jatkaa.

Tuomioistuin päättää kanteen tutkimatta jättämisestä jo silloin, kun haastehakemus tulee vireille, mikäli puute prosessinedellytyksissä on ehdoton ja tuomioistuin sen havaitsee haastehakemuksesta. Riita-asiassa kanne jätetään tällöin tutkimatta haastetta vastaajalle antamatta. Kanne voidaan jättää tutkimatta myös silloin, jos asianosainen ei noudata hänelle annettua kehotusta haastehakemuksen täydentämiseen ja jos haastehakemus on niin puutteellinen, että se ei kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi.

Tahdonvaltaisen prosessinedellytyksen puuttumiseen pitää vastaajan vedota käyttäessään asiassa ensimmäistä kertaa puhevaltaa, muutoin oikeus prosessiväitteen tekemiseen prekludoituu. Tuomioistuimen hyväksyessä vastaajan prosessinedellytyksen puuttumista koskevan väitteen jätetään kanne tutkimatta eikä asian käsittelyä jatketa.

Rikosasiassa tuomioistuin jättää asian tutkimatta haastetta antamatta, jos syyttäjä ei noudata hänelle annettua kehotusta täydentää haastehakemusta ja jos haastehakemus on niin puutteellinen, että se ei kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi. Tuomioistuin voi myös prosessinedellytyksen puuttumisen vuoksi jättää asian tutkimatta.

Tuomioistuimen jättäessä asian tutkimatta tehdään ratkaisu, josta asianosaisella on oikeus hakea muutosta samassa menettelyssä kuin tuomioistuimen aineellisoikeudelliseen ratkaisuun. Asian käsittely tuomioistuimessa päättyy tutkimatta jättämistä koskevaan päätökseen. Päätös ei estä asian saattamista vireille uudelleen.
Additional Information
Kirjoittaja: Antti Tapanila

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:tutkimatta jättäminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tutkimatta jättäminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg