Oikeustiede:kanteenmuutoskielto

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

kanteenmuutoskielto

kanteenmuutoskielto
Definition tarkoittaa, ettei kannetta saa muuttaa oikeudenkäynnin aikana
Explanation

Kanteenmuutos on kyseessä silloin, kun kantaja jutun käsittelyn aikana oikeudessa esittää muunlaisia vaatimuksia perusteineen kuin mitä haasteessa on ilmoitettu. Kanteenmuutoskiellon vuoksi kantajalla on vain rajoitetut mahdollisuudet tehdä myöhemmin muutoksia haastehakemuksessa esittämiinsä vaatimuksiin ja niiden perusteisiin. Sen sijaan kanteenmuutoskielto ei estä rajoittamasta (supistamasta) kannetta taikka tekemästä siihen vähäisempiä täydennyksiä, selvennyksiä ja oikaisuja.

Kanteenmuutoskiellosta on säädetty monia poikkeuksia. Oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan riita-asian kantajalla on ilman uutta haastetta oikeus 1) vaatia muuta kuin kanteessa tarkoitettua suoritusta, jos vaatimus perustuu oikeudenkäynnin aikana tapahtuneeseen olosuhteiden muutokseen tai vasta silloin kantajan tietoon tulleeseen seikkaan; 2) vaatia vahvistettavaksi sellainen oikeussuhde, joka asianosaisten välisessä oikeudenkäynnissä on riitainen ja jonka selvittämistä asian muun osan ratkaiseminen edellyttää, sekä 3) vaatia korkoa tai tehdä muu sivuvaatimus taikka uusikin vaatimus, jos se johtuu olennaisesti samasta perusteesta.

Vastaavasti uudessa rikosprosessissa syytettä ei pääsääntöisesti saa muuttaa oikeudenkäynnin aikana. Tuomioistuin voi kuitenkin tietyin edellytyksin sallia, että syyttäjä laajentaa syytteen koskemaan saman vastaajan toista tekoa.
Additional Information
Kirjoittaja: Antti Jokela

Related Concepts

Sources

EIF-IV, JokelaA2012, jakso 16.7

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:kanteenmuutoskielto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kanteenmuutoskielto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg