Oikeustiede:valtioneuvoston kanslia

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

valtioneuvoston kanslia

valtioneuvoston kanslia
Definition pääministerin johdossa oleva viranomainen, joka asiallisesti on ministeriö
Explanation

Valtioneuvoston kanslia on yksi 12 ministeriöstä. Kanslian vastuulla ovat yhteiskuntapoliittiset suunnittelutehtävät ja asiat, jotka eivät kuulu muiden ministeriöiden toimialaan. Kanslian toiminta muodostuu erilaisista pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa tukevista tehtävistä sekä yleisön ja viranomaisten palveluista. Kansliassa hallinnoidaan myös useita erillisiä tai poikkihallinnollisia hankkeita sekä pysyviä ja väliaikaisia toimielimiä. Valtioneuvoston kansliassa hoidetaan tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon käytännön järjestelyt.

Suomen EU-poliittisista linjauksista päätetään pääministerin johdolla hallituksen EU-ministerivaliokunnassa, jonka sihteeristönä toimii valtioneuvoston EU-sihteeristö. Virkamiestasolla EU-asioiden yhteensovittaminen tapahtuu EU-asioiden komiteassa ja sen alaisissa sektorikohtaisissa valmistelujaostoissa. Valtioneuvoston kanslia johtaa komitean työtä ja sen virkamiehet osallistuvat kaikkien jaostojen kokouksiin. Kanslia vastaa unionin yleiseen kehittämiseen ja institutionaalisiin kysymyksiin liittyvistä asioista. Lisäksi kanslia yhteensovittaa EU:n perussopimusten muuttamista koskevia asioita. Kanslia huolehtii myös Eurooppa-neuvoston kokousten valmistelusta ja siellä käsiteltävien asioiden yhteensovittamisesta.

Koko valtioneuvoston vaihtuessa presidentti nimittää sekä pääministerin että muut ministerit samassa esittelyssä. Esittelijänä toimii PeL 58.4 §:n mukaisesti valtioneuvoston asianomainen esittelijä (valtioneuvoston kanslian virkamies).

Käytetyt lähteet:

http://vnk.fi/toiminta/fi.jsp
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.12.2021: Oikeustiede:valtioneuvoston kanslia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtioneuvoston kanslia.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg