Oikeustiede:osake

From Tieteen termipankki

osake

osake
Definition osuus osakeyhtiössä
Explanation

Osakkeen kautta muodostuu yhtiösuhde osakeyhtiön osakkeenomistajien välille. Osakkeeseen liittyy tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia, joista säädetään osakeyhtiölaissa (624/2006). Osakeyhtiölain 1:4:n mukaan osake voidaan rajoituksitta luovuttaa ja hankkia, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä.

Osakeoikeuksista säädetään siis osakeyhtiölaissa, jotka voidaan jakaa hallinnoimisoikeuksiin ja varallisuuspitoisiin oikeuksiin. Hallinnoimisoikeuksiin kuuluvat esimerkiksi oikeus vaatia osakekirjaa, oikeus osallistua osakeyhtiön yhtiökokoukseen ja oikeus käyttää yhtiökokouksessa osakeomistukseen liittyviä oikeuksia. Osake tuottaa osakeyhtiössä lähtökohtaisesti yhden äänen yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa, mutta yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että osakkeilla on eri äänimäärä (ns. erilajiset osakkeet) tai että osake ei tuota ollenkaan äänioikeutta tai että ei ole oikeutta äänestää tietyissä yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa. Varallisuuspitoisia oikeuksia puolestaan ovat muun muassa oikeus saada osuutensa yhtiön jakaessa varoja ja oikeus saada osuutensa yhtiön omaisuudesta yhtiön purkautuessa. Osakkeeseen perustuen voi saada oikeuden yhtiön varoihin vasta sitten, kun osakeyhtiön velkojat ovat saaneet suoritukset saamisilleen. Velvollisuuksia osakkeisiin liittyy tyypillisesti vain vähän, ellei sellaisista ole yhtiöjärjestyksessä määrätty. Osakkeenomistajalle, jolla on yli 90 % yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, on kuitenkin asetettu OYL 18:1.1:ssa velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeenomistajien osakkeet. Osakkeen omistaminen itsessään ei muodosta osakkeenomistajalle henkilökohtaista vastuuta osakeyhtiön velvoitteista (rajoitettu vastuu).

Arvo-osuusjärjestelmään kuulumattomassa yhtiössä on nykyään pidettävä osakasluetteloa, kun aiemmin oli velvollisuus pitää osake- ja osakasluetteloa. Osakkeen saajalla ei ole oikeutta käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänet on merkitty osakasluetteloon tai hän on ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luotettavan selvityksen. Tämä ei kuitenkaan koske sellaista osakkeeseen perustuvaa oikeutta, jota käytetään esittämällä tai luovuttamalla osakekirja, lippu tai muu yhtiön antama erityinen todistus. Osakeoikeuksien käyttämisestä arvo-osuusjärjestelmään kuuluvassa yhtiössä säädetään erikseen.

Jos useat yhdessä omistavat osakkeen, he voivat käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia vain yhteisen edustajan kautta. Yhtiölle itselleen kuuluva osake ei tuota oikeuksia yhtiössä.
Additional Information
Kirjoittaja: Janne Ruohonen

Related Concepts

Sources

Immonen&Nuolimaa2016, s. 65-68, Kyläkallio&al2016, s. 45-49, Mähönen&Villa2006, Mähönen&Villa2013, s. 155-156

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.12.2022: Oikeustiede:osake. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:osake.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →