Oikeustiede:suostumuslauseke

From Tieteen termipankki

suostumuslauseke

suostumuslauseke
Definition Suostumuslausekkeella tarkoitetaan osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä olevaa määräystä, jonka mukaan osakkeen hankkimiseen luovutustoimin tarvitaan yhtiön suostumus. Myös osuuskunnassa voi olla suostumuslauseke, ja siitä säädetään osuuskuntalaissa erikseen.
Explanation

Suostumusmenettely. Suostumuksen antamisesta päättää hallitus, jollei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty. Yhtiöjärjestyksessä voi olla määräyksiä suostumuksen antamisen edellytyksistä, esimerkiksi määräys, jonka mukaan tietyn ammatin harjoittajalle suostumus tulee myöntää. Jos samalla saannolla on hankittu useita osakkeita, kysymys suostumuksen antamisesta on ratkaistava niiden kaikkien osalta samalla tavoin, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Hallituksella on eräänlainen vastaamispakko. Ellei hallitus kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta ilmoita hakijalle kirjallisesti hakemuksen epäämisestä tai yhtiöjärjestyksessä määrätyssä lyhyemmässä ajassa, suostumus katsotaan annetuksi. Vaikka suostumus evätään, osakkeiden saajalla on oikeus luovuttaa osakkeet edelleen. Ennen suostumuksen antamista luovutuksensaajalla ei ole yhtiössä muuta osakkeeseen perustuvaa oikeutta kuin oikeus suoritukseen varoja jaettaessa ja etuoikeus osakeannissa. Etuoikeuden nojalla saatu osake ei ilman yhtiön suostumusta tuota tätä parempaa oikeutta.


Suostumusta edellyttävät saannot. Suostumusta ei tarvita, jos osake hankitaan pakkohuutokaupassa tai konkurssipesästä. Kun lauseke voi koskea vain luovutustoimin hankittua osaketta, suostumusta ei siis tarvita esimerkiksi perintösaantoon.
Additional Information
Kirjoittajat: Risto Nuolimaa ja Janne Ruohonen

Related Concepts

Sources

Immonen&Nuolimaa2016, s. 58-59, Kyläkallio&al2015, s. 404-421, NuolimaaR1984, s. 294-339, Koski&AfSchulten1991, s. 120-124

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.12.2022: Oikeustiede:suostumuslauseke. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:suostumuslauseke.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →