Oikeustiede:osakeanti

From Tieteen termipankki

osakeanti

osakeanti
Definition tapahtuma, jossa osakeyhtiö antaa tai luovuttaa osakkeita
Explanation

Osakeannissa osakeyhtiö voi antaa uusia osakkeita tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeitaan. Osakeannissa voidaan antaa osakkeita merkittäviksi maksua vastaan, jolloin kyseessä on maksullinen osakeanti tai antaa osakkeita maksutta, jolloin kyse on maksuttomasta osakeannista.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus ja siitä poikkeaminen

Osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Jos yhtiössä on erilajisia osakkeita, etuoikeus on toteutettava antamalla kaikkien osakelajien osakkeita lajien suhteessa ja tarjoamalla kunkin osakelajin osakkeita osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin heillä ennestään on senlajisia osakkeita. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus siis turvaa osakkeenomistajalle hänen suhteellisen omistusosuuden yhtiössä ja hänen suhteelliset muut oikeutensa, kuten äänivallan. Yksityisen osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, ettei yhtiössä sovelleta osakkeenomistajan merkintäetuoikeutta.

Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa suunnatulla osakeannilla, jolloin osakkeiden merkintään ovat oikeutetut muut kuin vanhat osakkeenomistajat aiemman osakeomistuksen suhteessa. Osakeannissa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ja järjestää anti suunnattuna, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Merkintähinnan maksaminen

Uuden osakkeen merkintähinta merkitään osakepääoman korotukseksi, jollei sitä osakeantipäätöksessä määrätä merkittäväksi kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka kirjanpitolaissa toisin säädetä.

Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, jollei sitä osakeantipäätöksessä määrätä merkittäväksi kokonaan tai osittain osakepääomaan taikka kirjanpitolaissa toisin säädetä.
Additional Information
Kirjoittaja: Veikko Vahtera

Related Concepts

Sources

Mähönen&Villa2012, s. 275-349, Airaksinen&al2010, s. 631-734

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.12.2022: Oikeustiede:osakeanti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:osakeanti.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →