Oikeustiede:yhtiökokous

  Tieteen termipankista

  yhtiökokous

  yhtiökokous
  Määritelmä kokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa osakeyhtiön asioista
  Selite

  Yhtiökokous päättää niistä asioista, jotka sille osakeyhtiölain nojalla kuuluvat tai toimitusjohtajan ja hallituksen yleistoimivaltaan kuuluvista asioista, jotka yhtiöjärjestyksessä on määrätty yhtiökokouksen päätettäväksi. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen pitäminen edellyttää, että vähintään yhden osakkeenomistajan on osallistuttava siihen.

  Yhtiökokoukset jakautuvat varsinaisiin ja ylimääräisiin yhtiökokouksiin. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kun yhtiöiden tilikausi on tavanomaisesti 12 kuukautta, tulee varsinainen yhtiökokous pidettäväksi kerran vuodessa. Yhtiöjärjestyksessä on mahdollista määrätä myös yhtä varsinaista yhtiökokousta useammasta, tyypillisesti kahdesta varsinaisesta yhtiökokouksesta. Ylimääräisiä yhtiökokouksia voidaan järjestää tarpeen mukaan ja niitä voi olla vuoden aikana myös useampia.

  Erityisissä yhtiömuodoissa, kuten asunto-osakeyhtiöissä on omat säännökset siitä, mitä asioita varsinaisessa yhtiökokouksessa on käsiteltävä ja mistä asioista on päätettävä. Yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta voidaan päättää yhtiökokousta pitämättä silloin, kun yhtiön kaikki osakkeenomistajat ovat yksimielisiä päätettävästä asiasta.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Veikko Vahtera

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Kyläkallio&al2015, s. 388-502, Airaksinen&al2010, s. 229-404, Mähönen&Villa2010, s. 92-212, HuttunenA1984

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.2.2024: Oikeustiede:yhtiökokous. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yhtiökokous.)