Oikeustiede:rajoitettu vastuu

  From Tieteen termipankki

  rajoitettu vastuu

  rajoitettu vastuu
  Definition yhteisön osakkeenomistajan, osuudenomistajan, jäsenen ja äänettömän yhtiömiehen sekä säätiön perustajan henkilökohtaisen vastuun puuttuminen suhteessa yhteisön velvoitteisiin
  Explanation Yhteisökohtaisissa laeissa, ainakin asunto-osakeyhtiölaissa (1599/2009), osakeyhtiölaissa (624/2006), osuuskuntalaissa (421/2013) ja yhdistyslaissa (503/1989) on säädetty, ettei yhteisön osakkeenomistaja, osuudenomistaja tai jäsen ole henkilökohtaisessa vastuussa yhteisön velvoitteista. Myös säätiölaissa (487/2015) on säädetty, ettei rekisteröidyn säätiön perustaja ole henkilökohtaisessa vastuussa säätiön veloista. Edelleen avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetussa laissa (389/1988) on säädetty, että äänetön yhtiömies, erotuksena vastuunalaisesta yhtiömiehestä, täyttää velkavastuunsa suorittamalla sovitun yhtiöpanoksen vähentämättömänä yhtiölle.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ville Pönkä

  Related Concepts

  Sources

  Airaksinen&al2018, KaisanlahtiT1996, Kraakman&al(toim.)2017, Mähönen&Villa2015, PönkäV2012b, VahteraV2011

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.9.2023: Oikeustiede:rajoitettu vastuu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:rajoitettu vastuu.)